Management

dipl. inž. Bojan Stevanović
Generalni direktor i partner

 

Tim

MBA, dipl. inž. građ. Đorđe Pavković-Bugarski
Izvršni direktor
Dragana Krstić
Finansijski direktor
MA Antonina-Ana Sukdolak
HR & Marketing direktor
dipl. inž. arh. Milan Ivković
direktor operacija
dipl. inž. građ. Mirko Čomagić
Direktor sektora za upravljanje imovinom