Map

Rustler Grupa

Rustler grupa pruža usluge od konvencionalnog upravljanja imovinom preko tehničkog upravljanja objektima, do razvoja i posredovanja u promenutu nektretnina, planiranja i upravljanja u izgradnji i procene nepokretnosti.

Naši klijenti su vlasnici stambenih zdrada, javna preduzeća, fondovi nekretnina i stručne kompanije za razvoj nekretnina i oko 8000 pojedinačnih vlasnika nepokretnosti i 15000 zakupaca. U okviru usluge koja podrazumeva posredovanje u poslovima sa nepokretnostima klijentima omogućavamo da svoje nepokretnosti procene i na pravi način iskoriste.

Zahvaljujući heterogenoj strukturi klijenata, kompanija upravlja sa preko 3,5 miliona kvadratnih metara stambenih zgrada, poslovnih prostora, trgovinskih centara i maloprodajnih objekata.

Rustler grupa se ubraja u vodeće kompanije u poslovima sa nekretninama u Evropi, sa prometom od oko 50 miliona evra godišnje i procenjenom vrednošću nekretnina od oko 10 milijardi evra o kojima brine preko 500 zaposlenih.

Pročitajte više o Rustler grupi