IZJAVA O PRIVATNOSTI

Sledeću Izjavu o privatnosti pripremili smo u svrhu davanja objašnjenja u skladu sa zahtevima Pravilnika o zaštiti osnovnih podataka i Zakona o zaštiti podataka o tome koje podatke prikupljamo, na koji način prikupljene podatke koristimo i koje opcije Vam se na tu temu, kao posetiocu naše stranice, nude.

Pojedina objašnjenja su nažalost tehničke prirode. Potrudili smo se da objašnjenja učinimo što jasnijim i da Vam prenesemo sve važne informacije na jasan i jednostavan način.

Automatsko čuvanje podataka

Prilikom posete našoj stranici, naš veb server odnosno računar gde je stranica sačuvana, automatski beleži sledeće podatke:
1) ime host-a i IP adresu uređaja koji pristupa stranici
2) datum i vreme pristupa
3) adresu stranice kojoj se pristupa
4) adresu prethodno posećene stranice (URL koji upućuje saobraćaj)
5) operativni sistem koji se koristi
6) pretraživač kojim se pristupa stranici i aktuelnu verziju pretraživača.

Pomenuti podaci predstavljaju tehničke protokole za pozivanje naše veb stranice koji se čuvaju u okviru log fajlova servera u trajanju od oko 2 nedelje i nakon toga se brišu. Pomenute podatke ne prosleđujemo dalje, iako ne isključujemo mogućnost da u slučaju protivzakonitog ponašanja, isti podaci mogu postati dostupni nama, sudovima ili nadležnim organima u svrhu sprovođenja krivične istrage.

Pravni osnov za naše postupanje utemeljen je u članu 6., stav 1. Zakona o zaštiti opštih podataka, jer je naš legitiman interes omogućavanje nesmetanog i bezbednog funkcionisanja naše stranice čuvanjem log fajlova veb servera. Log fajlovi omogućavaju analizu grešaka i dalje unapređenje i obezbeđenje naše prisutnosti u slučaju eventualnih napada.

Čuvanje ličnih podataka

Lične podatke koje dostavljate preko stranice koristeći formulare za kontakt koriste se samo u navedene svrhe. Pomenuti podaci obuhvataju Vaše ime, adresu elektronske pošte, adresu, projektni budžet, ili druge podatke lične prirode koji se dostavljaju preko formulara koje koristimo pored podataka o datumu, vremenu pristupa, IP adresi, i to samo u navedene svrhe, pri čemu pomenute podatke ne delimo sa trećim licima.

Pomenute podatke koristimo samo u navedene svrhe. Na primer, u cilju komunikacije sa Vama kao posetiocem stranice koji izričito želi da bude kontaktiran, ili sa obradu usluga i robe koje se na ovoj stranici nude.

Vaše lične podatke ne objavljujemo bez Vaše saglasnosti, ali takođe ne možemo da isključimo mogućnost da nadležni organi i/ili sudovi u postupku istrage nezakonitog ponašanja pristupe istim ili da budemo prinuđeni da iste stavimo nadležnim organima i/ili sudovima na raspolaganje.

Ako nas kontaktirate putem obrasca na veb stranici ili putem elektronske pošte, podatke koje dostavite čuvamo do rešavanja zahteva u svrhu obrade zahteva i u slučaju naknadnih pitanja. Smatramo da je Vaš zahtev okončan kada Vaši postupci, na primer, odbijanje ponude bez interesovanja za alternativne ponude navedu na zaključak da više niste zainteresovani. Vaši podaci čuvaju se isključivo na našim serverima i krajnjim uređajima i ne prenose se na treća lica.

Narudžbenice

Ako izvršite narudžbinu koristeći neki od naših obrazaca, Vaši podaci se prenose preko sigurne veze.
Navedeni podaci obuhvataju broj naručenih proizvoda, Vaše ime i prezime, adresu za slanje računa, adresu elektronske pošte, i ukoliko je primenjivo, naziv preduzeća.
Podatke vezane za narudžbinu koristimo isključivo u računovodstvene svrhe i za otpremanje Vaše pošiljke.

TLS šifrovanje pomoću HTTPS protokola

Koristimo Hyper-Text-Transfer-Protocol-Secure ili HTTPS protokol za siguran prenos podataka preko Interneta (u skladu sa principom privatnosti iz Člana 25. (1) Zakona o zaštiti podataka). Upotrebom HTTPS protokola, široko rasprostranjeni protokol za šifriranje za siguran prenos podataka na Internetu obezbeđuje zaštitu poverljivih podataka. Možete prepoznati da je u upotrebi ovaj vid zaštite pri prenosu podataka uz pomoć malog simbola katanca u levom gornjem uglu Vašeg pretraživača i https adrese (umesto http). Našoj internet stranici nije moguće pristupiti preko http adrese odnosno bez šifrovanja podataka čime se sprečava nebezbedan prenos podataka bez sigurnosnog šifrovanja.

Kolačići

Kolačiće koristimo za čuvanje podataka vezanih za korisnike. Kolačić predstavlja mali skup podataka koji se razmenjuje između veb pretraživača i servera i značajan je za veb aplikaciju ili onlajn kupovinu (za na primer sadržaj virtuelne korpe za kupovinu).
Postoje dve vrste kolačića: kolačići prvog lica koje kreira naša stranica i kolačići trećeg lica koje kreiraju druge stranice (kao na primer Google Analytics iliTypekit).
Kolačići se zatim dalje dele u dve kategorije: kolačići koji su neophodni za ispravno funkcionisanje internet stranice i kolačići koji se koriste da bi se poboljšalo korisničko iskustvo i u marketinške svrhe.
Mi koristimo kolačiće da bi naša internet stranica bila prijemčiva korisnicima. Određeni kolačići ostaju uskladišteni na Vašem krajnjem korisničkom uređaju sve dok ih ne obrišete. Oni nam omogućavaju da prepoznamo Vaš pretraživač prilikom naredne posete.

Vaša prava

U principu, imate pravo na informacije, ispravke, brisanje, ograničenje, prenos podataka, opoziv i prigovor. Ukoliko smatrate da se obradom podataka narušava Zakon o zaštiti podataka ili Vaša prava o zaštiti podataka, imate pravo da podnesete žalbu nadležnim organima. U Austriji, ovo je agencija za zaštitu podataka na sledećoj adresi:
Austrian Data Protection Authority
Wickenburggasse 81080
Beč
Telefon: +43 1 521 52-0
www.dsb.gv.at

Naši kontakt podaci za Srbiju su:
Rustler Group GmbH
Robert Wegerer, M.A.
Mariahilfer Straße 196/Eingang Lehnergasse 3
1150 Vienna
Phone: +43 (1) 904 2000-0
email: office@rustler.eu