Technical Due Diligence

Tehnička procena

Klijenti mogu da se oslone na profesionalnu tehničku procenu o stanju određenog objekta u postupku kupoprodaje. Usluga obuhvata:

  • Kompletan pregled objekta,
  • Tehnički izveštaj o stanju objekta,
  • Kompletan pregled stanja objekta sa svim neophodnim detaljima,
  • Kontrolu tehničkih radova u okviru objekta

Kontakt

dipl. inž. arh. Milan Ivković
direktor operacija
dipl. inž. arh. Milan Ivkovićdirektor operacija

Email: milan.ivkovic@hauzmajstor.rs

dipl. inž. građ. Mirko Čomagić
Direktor sektora za upravljanje imovinom
dipl. inž. građ. Mirko ČomagićDirektor sektora za upravljanje imovinom

Email: mirko.comagic@hauzmajstor.rs