Mission-Statement

Misija

Misija

Vaša nekretnina – naša Briga

Vizija

Iza svake dobro održavane nekretnine stoji Hauzmajstor

Vrednosti

  1. Nekretnine: Vodimo računa o nekretninama naših klijenata u duhu najboljeg domaćina.
  2. Klijent Postojimo da osvojimo, zadržimo i oduševimo svakog klijenta sa kojim stupimo u kontakt.
  3. Stručnost: Verujemo da samo najviši standardi struke mogu istovremeno da zadovolje uslove za uspešno i optimalno korišćenje objekta i zahteve i potrebe njihovih korisnika.
  4. Ekonomija skale: Zbog velikog broja usluga koje pružamo, nijedan klijent sam ne može da ima troškove održavanja niže od naših. Svoju ekonomiju skale prenosimo na svoje klijente.
  5. Kvalitet: Kvalitet u radu sa klijentima, nekretninama, partnerima, zaposlenima i lokalnom zajednicom je za nas od najveće važnosti i meri se isključivo zadovoljstvom investitora i korisnika objekata sa kojima sarađujemo.